Övrig information

bra att veta

Kundnyttiginformation

icon-4.png
48 timmars garanti

Vid oförutsägbara händelser eller händelser som beror på driftstopp gäller inte 48 timmars garantin, så även vid extrema väderförhållanden. Tvätt som är nedsmutsad med farliga

hygiene
Sjukdom & smittrisk

Ämnen eller befaras vara smittad av allvarliga sjukdomar får ej läggas i tvättsäcken. Kunden är skyldig att upplysa om risk för smitta av sjukdom finns via kläder, som exempelvis vinterkräksjukan eller liknande.

love
Nöjd-kund-garanti

Vi vill att våra kunder ska känna sig nöjda och trygga, därför erbjuder vi alla kunder 100% Nöjd–Kund–Garanti. Nöjd-Kund-Garanti innebär att vi åtgärdar det Du inte är nöjd med. Reklamationen för TVÄTT måste göras SENAST 12 timmar efter att tvätten levererats. Vi åtgärdar inom 48 timmar det Du inte är nöjd med. Vi är inte nöjda förrän Ni är det.

washing-machine
Miljöpolicy

Genom att använda miljömärkta produkter och med kunskap om vikten av rätt dosering minimerar vi belastningen på vår miljö. Vi kommer inte att använda mer städkemiska produkter än vad uppgiften kräver för att skona både miljö och människor. Vi lägger stort fokus på och arbetar ständigt på att förbättra vårt miljöarbete.